Pokračovatelé rodinné tradice, kterým rozhodně nechybí zaujetí a nadšení pro věc, navazují na jedinečné know-how potřebné pro působení v tomto oboru činnosti, které je výsledkem dlouholetého vývoje. Historie firmy TESSENDIER sahá hluboko do minulosti a je nedílnou součástí kulturního dědictví regionu Cognac.

Historie a tradice

V 11. století prodal hrabě Guillaume de Poitou část rodinných statků svému bratranci vikomtu Huguesovi Maingototovi, který se tak stal pánem ze Surgères. Tento šlechtic se napříště řídil rodinným heslem „Post Tenebras Spero Lucem“ („Po temnotách očekávám světlo“).

 

Vikomt Maingot, jehož vznešený rod se zapsal do historie tohoto regionu a byl důstojným nástupcem akvitánských vévodů a hrabat z Poitou, byl posledním pánem ze Surgères. Z jeho sňatku s Marií Margatovou vzešly tři dcery a jedna z nich se stala symbolem legendárních kořenů dnešního lihovaru Distillerie Tessendier; Laetitia Maingotová, dcera vikomta Alexise Maingota a jeho ženy Marie, se provdala za Pierra TESSENDIERA.

 

V té době se začala psát historie místní palírny, na jejímž vzniku má lví podíl právě svazek Laetitie Maingotové a Pierra Tessendiera.

 

V roce 1862 se jejich syn Gaston Tessendier stal majitelem panství Le Buisson a dalších pozemků a vinic, které se staly součástí statků, které v současné době obhospodařuje lihovar Distillerie TESSENDIER.

 

Tradice jako přidaná hodnota

Gaston Tessendier se pustil se zaujetím sobě vlastním do pěstování a zpracovávání vinné révy. V rodinné tradici pokračoval jeho syn, který se nechal zasvětit do procesu destilace a stárnutí ušlechtilých pálenek. Jedinečné know-how se předávalo z generace na generaci, a proto se již třetí generace Tessendierů, která dokonale ovládala míchání tohoto vzácného moku, mohla pyšnit přídomkem „Tvůrci koňaků“ (Créateurs de Cognacs).

 

Rodinný podnik TESSENDIER & FILS vychází z vynikajících znalostí tohoto oboru činnosti a z tajů výroby předávaných jako vzácný odkaz předků, což mu umožnilo spojit úctu k tradicím se smyslem pro potřeby moderní doby a prosadit vynikající pálenky místní provenience po celém světě.

 

Čas se stal spojencem této dynastie, která našla důstojné pokračovatele rodinných tradic v následujících generacích, které navázaly na mistrovství předků a bohatou a slavnou historii, jež našly naplnění v podobě jedinečných výrobků, které jsou dílem mistrů blenderů (Maîtres de Chai) z řad potomků této rodiny.

 

Jako výraz úcty k předkům převzala firma TESSENDIER rodinné heslo 
„Post Tenebras Spero lucem “, které se stalo emblematickým symbolem označujícím láhve s nejušlechtilejším koňakem, aby se tak historie stala provždy součástí legendy!

You must be of legal drinking age in the country from where you are accessing this site