The alliance of tradition and modernity is no unheeded word or apparent value at the Distillerie TESSENDIER.

Spojení tradice a smyslu pro potreby moderní doby není v prípade firmy TESSENDIER pouhé slovo ci virtuální proces. Lihovar Distillerie TESSENDIER vlastní krome dubových sudu uložených ve staletých sklepích, jež jsou zárukou pokracování dlouholetých príkladných tradic, i sudy uchovávané v nove zbudovaných firemních sklepích, které splnují vysoce nárocné technologické normy upravující skladování pálenek. Firma tak vlastní nejvetší disponibilní skladovanou kapacitu v regionu Cognac.

Lihovar TESSENDIER má k dispozici 15 000 malých sudu vyrobených z dubového dreva pocházejícího z limousinského lesa o kapacite 350 až 400 litru, v nichž je možno uchovávat celkem 115 000 hektolitru ušlechtilého moku, což predstavuje prodejní potenciál 15 až 20 miliónu lahví rocne.

Lihovar TESSENDIER vlastní celkem 14 sklepu o celkové výmere 15 000 m², které pripadají na více než 5 hektaru plochy, kterou podnik obhospodaruje.

Tímto zpusobem a rovnež díky adaptabilite a inovacím muže podnik plnit vysoce nárocné požadavky odberatelu z celého sveta a garantovat proaktivním zpusobem disponibilitu svých výrobku a jejich kvalitu.

Stovky pálenek, které procházejí procesem stárnutí v místních sklepích, predstavují velmi diverzifikované portfolio vysoce kvalitních produktu typických pro region Cognac.

Místní pálenky, kterým je v nekterých prípadech více než sto let, umožnují mistru blenderovi namíchání vynikajících konaku z lihovin, v nichž se snoubí vynikající chutové vlastnosti a bohaté originální aroma.

You must be of legal drinking age in the country from where you are accessing this site