V roce 2006 zahájil lihovar Distillerie TESSENDIER zavádení systému managementu a kontroly bezpecnosti a kvality potravin. Organizace výrobního procesu splnuje požadavky certifikace (IFS): jasne definované a zavedené postupy kontroluje náš manažer kvality.

 

Lihovar Distillerie TESSENDIER uplatnuje platnou metodiku HACCP (pocínaje recyklací surovin a expedicí výrobku konce), a proto garantuje shodu vyrobených konaku, které splnují požadavky Narízení Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 852/2004. Podniková laborator umožnuje provádení potrebných analýz a kontrol. Všichni zamestnanci podniku, kterí mají potrebnou odbornou kvalifikaci a byli proškoleni pro práci se sofistikovanými zarízeními a prístroji, jako je napríklad nejmodernejší WineScan nebo nejnovejší model spektrofotometru, pomáhají mistru blenderovi pri hledání a výberu nejvhodnejších surovin a míchání konaku.

 

Všechny využívané dopravní prostredky jsou vybaveny potrebnou dokumentací a analýzou certifikovanou francouzskou akreditacní organizací COFRAC.
Provádené analýzy jsou však pouhou podporou degustace, která je základním kritériem konecné volby mistra blendera.

You must be of legal drinking age in the country from where you are accessing this site